راهنمای تگ ها و کدهای انجمن رزبلاگ برای طراحی و تغییر قالب انجمن های وبلاگ

برای طراحی قالب های انجمن رزبلاگ شما می توانید در کنار تگ های html ، از تگ ها و کدهای رزبلاگ برای دسترسی به مطالب و اطلاعات وبلاگ خود استفاده نمایید.

div> تگ های انجمن رزبلاگ : شامل 2 تگ بلاک (Block) و چرخه (Loop) می باشد که این تگ ها به شکل <RB:BlockNAME_Block> و <RB:BlockNAME_Loop> آغاز شده و به شکل های </RB:BlockNAME_Block> و </RB:BlockNAME_Loop> بسته می شوند . که در آن به جای BlockNAME نام بلاک قرار می گیرد.
کدهای انجمن رزبلاگ : کدهای رزبلاگ ، عبارتهایی هستند که با استفاده از آن می توانید به مقادیر ، محتویات و اطلاعات مختلف وبلاگ خود دسترسی داشته باشید . کدهای رزبلاگ به شکل [RB:CODENAME]استفاده می شوند که در آن به جای CODENAME نام کد قرار می گیرد . به طور مثال کد [RB:Blog_Title]حاوی عنوان وبلاگ می باشد.
الف - کدهای عمومی : کدهایی هستند که آن را می توانید در هر کجای قالب وبلاگ خود استفاده نمایید . این کده همواره دارای مقادیر و محتویات عمومی و مورد نیاز شما در وبلاگتان هستند. مانند [RB:Blog_Email] که به معنای ایمیل مدیر وبلاگ می باشد.
بلاک چیست ؟ بلاک (Block) ، محدوده ای از کد ها و تگ های مرتبط با موضوع آن بلاک می باشد . به غیر از کدهای عمومی که در بالا توضیح داده شده ، سایر کد ها و تگ های قالب ، باید در محدوده بلاک مربوطه باشند . هر بلاک به شکل <RB:BlockNAME_Block> آغاز و به شکل </RB:BlockNAME_Block> بسته می شود. که در آن BlockNAME نام بلاک مربوطه است. به طور مثال بلاک پیوندهای روزانه با <RB:Link_Daily_Block> آغاز و با </RB:Link_Daily_lock> بسته می شود. و کد هایی همچون [RB:linkdaily_text] و [RB:linkdaily_href]که مربوط به عنوان و لینک پیوند روزانه می باشد ، در محدوده بلاک مورد نظر باید قرار داشته باشد. همانگونه که پیشتر نیز گفته شد ، تنها کدهای عمومی نیازی به بلاک ندارند.
چرخه چیست ؟ چرخه (Loop) ، محدوده ای از یک بلاک است که تعداد تگ ها و کدهای آن محدوده به طور متناوب در داخل بلاک تکرار می شوند . به طور مثال در بلاک پیوند های روزانه ، برای نمایش چندین پیوند روزانه در داخل بلاک ، نیاز به یک چرخه می باشد.
چرخه ها به شکل <RB:BlockName_Loop> آغاز و به شکل </RB:BlockNname_Loop> بسته می شود. مثلاً در مورد پیوندهای روزانه این چرخه به شکل <RB:Linkdaily_Loop> آغاز و با </RB:Link_Daily_Loop> بسته می شود.
در این چرخه کد هایی که به طور متناوب تکرار خواهند شد قرار می گیرند، همچون کد های [Linkdaily_Description] و [Linkdaily_Url] و [Linkdaily_Title] که مربوط به عنوان ، آدرس لینک و توضیحات هر پیوند روزانه می باشند که به علت اینکه پیوندهای روزانه می تواند شامل بیش از 1 مورد باشد ، باید در چرخه قرار گیرند .
مانند جدول زیر :
کدهای عمومی : این کدها را می توانید در هر قسمتی از صفحات خود استفاده نمایید.
توضيح کد
تگ های عمومی
عنوان اصلي انجمن <-ForumTitle->
کلمات کليدي انجمن <-ForumKeywords->
نمايش زمان جاري در انجمن <-ForumNowDateAndTime->
لينک RSS انجمن <-ForumRssUrl->
کد نمايش تبليغات بالاي انجمن <-ForumAdsUp->
کد نمايش تبليغات پايين انجمن <-ForumAdsDown->
نمايشگر محل حضو کاربر در انجمن <-ForumPageStatus->
جدا کننده (نمايشگر محل حضو کاربر در انجمن) <ForumPageStatusChar:/>
لينک آدرس اصلي انجمن /Forum
لينک تماس با ما /Forum/Contact
لينک فراموشي رمز عبور /Forum/Forget
لينک ورود اعضا به انجمن /Forum/Login
لينک عضويت در انجمن /Forum/Register
لينک آرشيو مطالب انجمن /Forum/List/Post
لينک ليست اعضاي انجمن /Forum/List/Member
پنل کاربري اعضا
کد آغازگر بلاک اختصاصي نمايش براي اعضا <RB:Forum_If_Login>
کد آغازگر بلاک اطلاع دهنده دريافت پيام خصوصي <RB:Forum_If_Message>
تعداد پيام هاي جديد دريافت شده <-ForumCountNewMessage->
پايان بلاک اطلاع دهنده دريافت پيام خصوصي </RB:Forum_If_Message>
نمايش نام کاربري <-ForumUserTitle->
لينک نمايش پروفايل <-ForumUserUrl->
نمايش آخرين ورود به کاربر به انجمن <-ForumUserDateLast->
نمايش تعداد پيام هاي خوانده نشده <-ForumUserCountMessage->
لينک ورود به صندوق پيام ها /Forum/Display/Message
لينک ورود به پنل کاربري /Forum/Panel
لينک خروج از پنل کاربري /Forum/Logout
پايان بلاک اختصاصي نمايش براي اعضا </RB:Forum_If_Login>
فرم ورود سريع اعضا
کد آغازگر بلاک اختصاصي نمايش براي مهمانان <RB:Forum_Form_Login>
کد آغازگر بلاک فرم ورود سريع اعضا <ForumFormLogin>
کادر متني نام کاربري <-ForumLoginUsername->
کادر متني رمز عبور <-ForumLoginPassword->
دکمه بررسي اطلاعات ورود <-ForumLoginSubmit->
پايان بلاک فرم ورود سريع اعضا </ForumFormLogin>
پايان بلاک اختصاصي نمايش براي مهمانان </RB:Forum_Form_Login>
توضيح کد
تگ های قالب صفحه اصلی
بلاک بخش ها و تالارها
کد آغازگر بلاک بخش ها و تالارهاي انجمن <RB:Forum_Section_Block>
کد آغاز گر چرخه بخش ها و تالارهاي انجمن <RB:Forum_Section>
عنوان بخش هاي انجمن <-ForumSectionTitle->
عنوان بخش هاي انجمن <-ForumSectionTitle->
کد آغازگر بلاک تالارهاي انجمن <RB:Forum_Catgory_Block>
کد آغازگر چرخه تالارهاي انجمن <RB:Forum_Catgory>
بلاک آغازگر انجمن داراي ارسالي جديد <RB:Forum_Catgory_Image_New>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقع ارسالي جديد نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني انجمن داراي ارسالي جديد <RB:Forum_Catgory_Image_New>
بلاک آغازگر انجمن داراي ارسالي جديد نيست <RB:Forum_Catgory_Image_No_Topic>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقعي که انجمن آپديت نشده نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني انجمن داراي ارسالي جديد نيست <RB:Forum_Catgory_Image_No_Topic>
بلاک آغازگر انجمن قفل است <RB:Forum_Catgory_Image_Block>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقعي که انجمن قفل شده است نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني انجمن قفل است <RB:Forum_Catgory_Image_Block>
نمايشگر عکس تالار <-ForumCatgoryImage->
عنوان تالار <-ForumCatgoryTitle->
لينک تالار <-ForumCatgoryUrl->
نمايش توضيحات تالار <-ForumCatgoryDec->
تعداد ارسالي هاي انجمن <-ForumCatgoryPosts->
تعداد کل ارسالي هاي انجمن <-ForumCatgoryAllPosts->
کد آغازگر بلاک نمايش زير مجموعه هاي تالار <RB:Forum_Catgory_Sub_Cat_Block>
کد آغازگر چرخه نمايش زير مجموعه هاي تالار <RB:Forum_Catgory_Sub_Cat>
عنوان تالارهاي زير مجموعه <-ForumCatgorySubTitle->
لينک تالارهاي زير مجموعه <-ForumCatgorySubUrl->
پايان چرخه نمايش زير مجموعه هاي تالار </RB:Forum_Catgory_Sub_Cat>
پايان بلاک نمايش زير مجموعه هاي تالار </RB:Forum_Catgory_Sub_Cat_Block>
کد آغازگر بلاک نمايش تعداد افراد آنلاين در انجمن مربوطه <RB:Forum_Catgory_Count_Online>
تعداد افراد آنلاين <-ForumCatgoryOnline->
پايان بلاک نمايش زير مجموعه هاي تالار </RB:Forum_Catgory_Count_Online>
کد آغازگر بلاک نمايش مديران تالار <RB:Forum_Catgory_Admin_Block>
کد آغازگر چرخه نمايش مديران تالار <RB:Forum_Catgory_Admin>
نام کاربري مديران <-CatgoryManagerTitle->
لينک پروفايل مديران <-CatgoryManagerUrl->
پايان چرخه نمايش زير مجموعه هاي تالار </RB:Forum_Catgory_Admin>
پايان بلاک نمايش زير مجموعه هاي تالار </RB:Forum_Catgory_Admin_Block>
کد آغازگر بلاک آخرين پست هاي ارسالي تالار <RB:Forum_Catgory_Last>
عنوان آخرين پست ارسالي <-ForumCatgoryLastPostTitle->
لينک آخرين پست ارسالي <-ForumCatgoryLastPostUrl->
تاريخ آخرين پست ارسالي <-ForumCatgoryLastPostDate->
نويسنده آخرين پست ارسالي <-ForumCatgoryLastPostAuthor->
پايان بلاک آخرين پست هاي ارسالي تالار </RB:Forum_Catgory_Last>
پايان چرخه تالارهاي انجمن </RB:Forum_Catgory>
پايان بلاک تالارهاي انجمن </RB:Forum_Catgory_Block>
پايان چرخه بخش ها و تالارهاي انجمن </RB:Forum_Section>
پايان بلاک بخش ها و تالارهاي انجمن </RB:Forum_Section_Block>
بلاک نمايش آمار انجمن گفتمان
کد آغازگر آمار انجمن <RB:Forum_Pro_Stat>
کد آغازگر بلاک بيشترين تشکر شده ها <RB:Forum_List_More_Thanks_Block>
کد آغازگر چرخه بيشترين تشکر شده ها <RB:Forum_List_More_Thanks>
نام کاربري فرد <-ForumMoreThanksTitle->
لينک پروفايل فرد <-ForumMoreThanksUrl->
تعداد تشکرها <-ForumMoreThanksCount->
پايان چرخه بيشترين تشکر شده ها </RB:Forum_List_More_Thanks>
پايان بلاک بيشترين تشکر شده ها </RB:Forum_List_More_Thanks_Block>
کد آغازگر بلاک کاربران جديد انجمن <RB:Forum_List_New_User_Block>
کد آغازگر چرخه کاربران جديد انجمن <RB:Forum_List_New_User>
نام کاربري فرد <-ForumNewUserTitle->
لينک پروفايل فرد <-ForumNewUserUrl->
تعداد پست هاي ارسالي <-ForumNewUserCountPost->
پايان چرخه کاربران جديد انجمن </RB:Forum_List_New_User>
پايان بلاک کاربران جديد انجمن </RB:Forum_List_New_User_Block>
کد آغازگر بلاک پر پاسخ ترين تاپيک ها <RB:Forum_List_More_Answer_Block>
کد آغازگر چرخه پر پاسخ ترين تاپيک ها <RB:Forum_List_More_Answer>
عنوان تاپيک <-ForumMoreAnswerTitle->
لينک تاپيک <-ForumMoreAnswerUrl->
تعداد پست هاي ارسالي <-ForumMoreAnswerCount->
پايان چرخه پر پاسخ ترين تاپيک ها </RB:Forum_List_More_Answer>
پايان بلاک بپر پاسخ ترين تاپيک ها </RB:Forum_List_More_Answer_Block>
کد آغازگر بلاک فعال ترين کاربران <RB:Forum_List_Most_Active_Block>
کد آغازگر چرخه فعال ترين کاربران <RB:Forum_List_Most_Active>
نام کاربري فرد <-ForumMostActiveTitle->
لينک پروفايل فرد <-ForumMostActiveUrl->
تعداد پاسخ هاي ارسالي <-ForumMostActiveCount->
پايان چرخه فعال ترين کاربران </RB:Forum_List_Most_Active>
پايان بلاک فعال ترين کاربران </RB:Forum_List_Most_Active_Block>
کد آغازگر بلاک پر بازديد ترين ارسال ها <RB:Forum_List_More_Visit_Block>
کد آغازگر چرخه پر بازديد ترين ارسال ها <RB:Forum_List_More_Visit>
عنوان تاپيک <-ForumMoreVisitTitle->
لينک تاپيک <-ForumMoreVisitUrl->
تعداد بازديدها <-ForumMoreVisitCount->
پايان چرخه پر بازديد ترين ارسال ها </RB:Forum_List_More_Visit>
پايان بلاک پر بازديد ترين ارسال ها </RB:Forum_List_More_Visit_Block>
کد آغازگر بلاک پر موضوع ترين ها <RB:Forum_Cat_More_Post_Block>
کد آغازگر چرخه پر موضوع ترين ها <RB:Forum_Cat_More_Post>
عنوان تاپيک <-Title->
لينک تاپيک <-Url->
تعداد ارسالي ها <-Count->
پايان چرخه پر موضوع ترين ها </RB:Forum_Cat_More_Post>
پايان بلاک پر موضوع ترين ها </RB:Forum_Cat_More_Post_Block>
کد آغازگر بلاک آخرين ارسالي ها <RB:Forum_Last_Post_Block>
کد آغازگر چرخه آخرين ارسالي ها <RB:Forum_Last_Post>
عنوان تاپيک <-ForumPostTitle->
لينک تاپيک <-ForumPostUrl->
نام کاربري شروع کننده تاپيک <-ForumPostAuthorTitle->
لينک پروفايل شروع کننده تاپيک <-ForumPostAuthorUrl->
نام کاربري آخرين ارسال کننده <-ForumLastPostAuthorTitle->
لينک پروفايل آخرين ارسال کننده <-ForumLastPostAuthorUrl->
پايان چرخه آخرين ارسالي ها </RB:Forum_Last_Post>
پايان بلاک آخرين ارسالي ها </RB:Forum_Last_Post_Block>
کد پاياني آمار انجمن </RB:Forum_Pro_Stat>
بلاک نمايش آمار بازديد انجمن گفتمان
کد آغازگر آمار بازديد انجمن <RB:Forum_Stat>
تعداد پست هاي انجمن <-ForumCountPost->
تعداد پاسخ هاي انجمن <-ForumCountAnswer->
تعداد اعضاي انجمن <-ForumCountUser->
نام کاربري جديدترين کاربر انجمن <-ForumLastUserTitle->
لينک پروفايل جديدترين کاربر انجمن <-ForumLastUserUrl->
کد آغازگر بلاک گروههای انجمن <RB:Forum_Groups_Block>
لینک به صفحه گروهها <a href="[Forum_Team_Url]" ><span style="cursor: pointer; color: red">ليست تيم مديريت انجمن</span></a>
کد آغازگر چرخه ليست افراد آنلاين <RB:Forum_Groups>
اسم گروهها [Group_Name]
پايان چرخه ليست اعضاي آنلاين </Forum_Groups>
پايان بلاک اعضاي آنلاين سايت </RB:Forum_Groups_Block>
کد آغازگر بلاک اعضاي آنلاين سايت <RB:Forum_Online_Block>
تعداد اعضاي آنلاين <-ForumCountOnline->
کد آغازگر چرخه ليست افراد آنلاين <RB:Forum_Online>
نام کاربري اعضا <-ForumOnlineTitle->
لينک پروفايل اعضا <-ForumOnlineUrl->
پايان چرخه ليست اعضاي آنلاين </RB:Forum_Online>
پايان بلاک اعضاي آنلاين سايت </RB:Forum_Online_Block>
کد آغازگر بلاک کاربراني که امروز وارد انجمن شدن <RB:Forum_Login_Today_Block>
تعداد کاربراني که امروز وارد انجمن شدن <-ForumCountLoginToday->
کد آغازگر چرخه ليست کاربراني که امروز وارد انجمن شدن <RB:Forum_Login_Today>
نام کاربري اعضا <-LoginTodayTitle->
لينک پروفايل اعضا <-LoginTodayUrl->
پايان چرخه ليست کاربراني که امروز وارد انجمن شدن </RB:Forum_Login_Today>
پايان بلاک کاربراني که امروز وارد انجمن شدن </RB:Forum_Login_Today_Block>
کد پاياني آمار بازديد انجمن </RB:Forum_Stat>
توضيح کد
تگ های قالب تالار
بلاک نمايش کاربران آنلاين در تالار مربوطه
کد آغازگر بلاک نمايش کاربران آنلاين در تالار مربوطه <RB:Forum_Catgory_Online_Block>
نام کاربري فرد <-UserTitle->
لينک پروفايل فرد <-UserUrl->
پايان بلاک نمايش کاربران آنلاين در تالار مربوطه </RB:Forum_Catgory_Online_Block>
بلاک ارسال موضوع جديد به تالار
کد آغازگر بلاک ارسال موضوع جديد به تالار <RB:Forum_Block_Send_Post>
لينک ارسال موضوع <-SendPostUrl->
پايان بلاک ارسال موضوع جديد به تالار </RB:Forum_Block_Send_Post>
بلاک صفحات تالار
کد آغازگر بلاک صفحه بندي موضوعات تالار <RB:Forum_Catgory_Page_Block>
کد آغازگر چرخه صفحه بندي موضوعات تالار <RB:Forum_Catgory_Page>
نمايش صفحات تالار <-CatgoryPage->
پايان چرخه صفحه بندي موضوعات تالار </RB:Forum_Catgory_Page>
پايان بلاک صفحه بندي موضوعات تالار </RB:Forum_Catgory_Page_Block>
بلاک تايپيک هاي ارسالي تالار
کد آغازگر بلاک تايپيک هاي ارسال شده در يک تالار <RB:Forum_List_Post>
بلاک تايپيک هاي مهم تالار
کد آغازگر بلاک موضوعات ارسالي مهم تالار <RB:Forum_List_Post_Super_Block>
کد آغازگر چرخه موضوعات ارسالي مهم تالار <RB:Forum_List_Post_Super>
بلاک آغازگر پست داراي پاسخي جديد <RB:Forum_Post_Image_New>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقع ارسالي جديد نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني پست داراي پاسخي جديد <RB:Forum_Post_Image_New>
بلاک آغازگر پست داراي پاسخي جديد نيست <RB:Forum_Post_Image_No_Topic>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقعي که پست آپديت نشده نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني پست داراي پاسخي جديد نيست <RB:Forum_Post_Image_No_Topic>
بلاک آغازگر پست قفل است <RB:Forum_Post_Image_Block>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقعي که پست قفل شده است نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني پست قفل است <RB:Forum_Post_Image_Block>
عنوان پست مهم در تالار <-PostTitle->
لينک پست مهم در تالار <-PostUrl->
نام کاربري نويسنده پست مهم <-PostAuthorTitle->
لينک پروفايل نويسنده پست مهم <-PostAuthorUrl->
تاريخ ايجاد پست مهم <-PostDate->
تعداد پاسخ هاي پست مهم <-PostCountAnswer->
تعداد بازديد پست مهم <-PostCountVisit->
آخرين پاسخ ارسالي پست هاي مهم
متن کوتاهي از پاسخ <-PostLastTitle->
تاريخ ارسالي آخرين پاسخ <-PostLastDate->
نام کاربري نويسنده آخرين پاسخ <-PostLastAuthorTitle->
لينک پروفايل نويسنده آخرين پاسخ <-PostLastAuthorUrl->
پايان چرخه موضوعات ارسالي مهم تالار </RB:Forum_List_Post_Super>
پايان بلاک موضوعات ارسالي مهم تالار </RB:Forum_List_Post_Super_Block>
بلاک تايپيک هاي معمولي تالار
کد آغازگر بلاک موضوعات ارسالي معمولي تالار <RB:Forum_List_Post_General_Block>
کد آغازگر چرخه موضوعات ارسالي معمولي تالار <RB:Forum_List_Post_General>
بلاک آغازگر پست داراي پاسخي جديد <RB:Forum_Post_Image_New>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقع ارسالي جديد نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني پست داراي پاسخي جديد <RB:Forum_Post_Image_New>
بلاک آغازگر پست داراي پاسخي جديد نيست <RB:Forum_Post_Image_No_Topic>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقعي که پست آپديت نشده نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني پست داراي پاسخي جديد نيست <RB:Forum_Post_Image_No_Topic>
بلاک آغازگر پست قفل است <RB:Forum_Post_Image_Block>
در بين اين دو تگ عکسي که مي خواهيد موقعي که پست قفل شده است نمايش داده شود قرار دهيد
بلاک پاياني پست قفل است <RB:Forum_Post_Image_Block>
عنوان پست ارسالي <PostTitle>
لينک پست ارسالي <PostUrl>
نويسنده پست ارسالي <PostAuthorTitle>
لينک پروفايل نويسنده پست <PostAuthorUrl>
تاريخ ايجاد پست معمولي <PostDate>
تعداد پاسخ هاي ارسالي <PostCountAnswer>
تعداد بازديد از پست <PostCountVisit>
آخرين پاسخ ارسالي پست هاي معمولي
متن کوتاهي از آخرين پاسخ <PostLastTitle>
نام کاربري نويسنده آخرين پاسخ ارسالي <PostLastAuthorTitle>
لينک پروفايل نويسنده آخرين پاسخ ارسالي <PostLastAuthorUrl>
تاريخ ارسال آخرين پاسخ <PostLastDate>
پايان چرخه موضوعات ارسالي معمولي تالار </RB:Forum_List_Post_General>
پايان بلاک موضوعات ارسالي معمولي تالار </RB:Forum_List_Post_General_Block>
پايان بلاک تايپيک هاي ارسال شده در يک تالار </RB:Forum_List_Post>
بلاک راهنماي انجمن
کد آغازگر بلاک راهنماي وضعيت هر موضوع <RB:Forum_Block_Help_Post>
اين بخش براي اطلاع رساني به کاربران بوده که داراي سه عکس بوده که وضعيت تالارها را مشخص مي کند که هر عکسي بين اين دو تگ قرار بگيرد به صورت راهنماي تالارها نمايش داده مي شود .
پايان بلاک راهنماي وضعيت هر موضوع </RB:Forum_Block_Help_Post>
بلاک پرش به تالاري جديد
کد آغازگر بلاک پرش به تالاري جديد <RB:Forum_Jump_Catgory_Block>
کد آغازگر چرخه نمايش بخش هاي انجمن <RB:Forum_Jump_Part>
عنوان بخش هاي مربوطه انجمن <PartTitle>
لينک بخش هاي مربوطه انجمن <PartUrl>
کد آغازگر چرخه نمايش تالارهاي هاي انجمن <RB:Forum_Jump_Catgory>
عنوان تالار هاي مربوطه بخش <CatgoryTitle>
لينک تالارهاي هاي مربوطه بخش <CatgoryUrl>
پايان چرخه نمايش تالارهاي هاي انجمن </RB:Forum_Jump_Catgory>
پايان چرخه نمايش بخش هاي انجمن </RB:Forum_Jump_Part>
پايان بلاک پرش به تالاري جديد </RB:Forum_Jump_Catgory_Block>
توضيح کد
تگ های قالب پاسخ
بلاک ارسالي پاسخ جديد
کد آغازگر بلاک ارسالي پاسخ جديد <RB:Forum_Block_Send_Answer>
لينک ارسال پاسخ <-SendAnswerUrl->
پايان بلاک ارسالي پاسخ جديد </RB:Forum_Block_Send_Answer>
بلاک صفحات ديگر
کد آغازگر بلاک صفحات ديگر <RB:Forum_Post_Page_Block>
کد آغاز گر چرخه صفحات ديگر <RB:Forum_Post_Page>
نمايش تعداد صفحات پاسخ <-PostPage->
پايان چرخه صفحات ديگر </RB:Forum_Post_Page>
پايان بلاک صفحات ديگر </RB:Forum_Post_Page_Block>
نمايش اطلاعات موضوع و نويسنده
کد آغازگر بلاک موضوع ارسال شده <RB:Forum_Post>
تعداد بازديد از موضوع ارسالي <-PostCountVisit->
عنوان موضوع ارسالي <-PostTitle->
لينک موضوع ارسالي <-PostSeoUrl->
نام کاربري نويسنده موضوع ارسالي پویا
لينک پروفايل نويسنده موضوع ارسالي <-PostAuthorLink->
بلاک آغازگر وضعيت آنلاين بودن نويسنده موضوع جاري <RB:Forum_Post_Author_On>
عکسي که مي خواهيد در موقع آنلاين بودن نويسنده نمايش داده شود در بين اين دو تگ قرار دهيد
بلاک پاياني وضعيت آنلاين بودن نويسنده موضوع جاري </RB:Forum_Post_Author_On>
بلاک آغازگر وضعيت آفلاين بودن نويسنده موضوع جاري <RB:Forum_Post_Author_Off>
عکسي که مي خواهيد در موقع آفلاين بودن نويسنده نمايش داده شود در بين اين دو تگ قرار دهيد
بلاک پاياني وضعيت آفلاين بودن نويسنده موضوع جاري </RB:Forum_Post_Author_Off>
نمايش آواتار نويسنده موضوع جاري <-PostAuthorAvator->
کد آغازگر بلاک نمايش سمت کاربري نويسنده <RB:Forum_Author_Ranking>
نمايش سمت کاربري نويسنده <-AuthorRanking->
پايان بلاک نمايش سمت کاربري نويسنده </RB:Forum_Author_Ranking>
کد آغازگر بلاک نمايش تعداد ارسالي هاي نويسنده <RB:Forum_Author_Ranking>
نمايش تعداد ارسالي هاي نويسنده <-CountPost->
پايان بلاک نمايش تعداد ارسالي هاي نويسنده </RB:Forum_Author_Ranking>
کد آغازگر بلاک نمايش تاريخ عضويت نويسنده <RB:Forum_Author_Register_Date>
نمايش تاريخ عضويت نويسنده <-RegisterDate->
پايان بلاک نمايش تاريخ عضويت نويسنده </RB:Forum_Author_Register_Date>
کد آغازگر بلاک نمايش محل زندگي نويسنده <RB:Forum_Author_Location>
نمايش محل زندگي نويسنده <-LifeLocation->
پايان بلاک نمايش محل زندگي نويسنده </RB:Forum_Author_Location>
کد آغازگر بلاک نمايش سن نويسنده <RB:Forum_Author_Age>
نمايش سن نويسنده <-AuthorAge->
پايان بلاک نمايش سن نويسنده </RB:Forum_Author_Age>
کد آغازگر بلاک نمايش وضعيت ياهوي نويسنده <RB:Forum_Author_Yahoo>
نمايش وضعيت ياهوي نويسنده <-AuthorYahoo->
پايان بلاک نمايش وضعيت ياهوي نويسنده </RB:Forum_Author_Yahoo>
کد آغازگر بلاک نمايش تعداد اخطارهاي دريافتي <RB:Forum_Author_Warning>
نمايش تعداد اخطارهاي دريافتي <-Warning->
پايان بلاک نمايش تعداد اخطارهاي دريافتي </RB:Forum_Author_Warning>
کد آغازگر بلاک نمايش تعداد تشکرهاي انجام شده <RB:Forum_Author_Count_Thanks>
نمايش تعداد تشکرهاي انجام شده <-CountThanks->
پايان بلاک نمايش تعداد تشکرهاي انجام شده </RB:Forum_Author_Count_Thanks>
کد آغازگر بلاک نمايش تشکرهاي نويسنده <RB:Forum_Author_Count_Thanks_You>
نمايش تشکرهاي نويسنده <-CountThanks->
پايان بلاک نمايش تشکرهاي نويسنده </RB:Forum_Author_Count_Thanks_You>
بلاک نمايش موضوع ارسالي
کد آغازگر بلاک نمايش موضوع براي همه بازديدکنندگان <RB:Content_All>
نمايش موضوع براي همه بازديدکنندگان <-PostContent->
پايان بلاک نمايش موضوع براي همه بازديدکنندگان </RB:Content_All>
کد آغازگر بلاک نمايش موضوع براي اعضاي سايت <RB:Content_Member>
مي توانيد در بين اين دو تگ بنويسيد ... فقط براي اعضا نمايش داده مي شود ابتدا عضو و وارد شويد و بعد مطلب را مطالعه کنيد
پايان بلاک نمايش موضوع براي اعضاي سايت </RB:Content_Member>
کد آغازگر بلاک نمايش موضوع براي اعضاي ويژه <RB:Content_Vip>
مي توانيد در بين اين دو تگ بنويسيد ... فقط براي اعضا ويژه نمايش داده مي شود ابتدا 100 پست ارسال و کاربر ويژه شويد و بعد مجاز به خواندن اين پست مي شويد
پايان بلاک نمايش موضوع براي اعضاي ويژه </RB:Content_Vip>
کد آغازگر بلاک امضاي نويسنده <RB:Forum_Author_Emza>
امضاي نويسنده <-AuthorEmza->
پايان بلاک امضاي نويسنده </RB:Forum_Author_Emza>
تاريخ ارسال موضوع 24 / 08 / 1393
کد آغازگر بلاک ويرايش پست ارسالي <RB:Forum_Post_Edit>
لينک ويرايش پست ارسالي <-PostEditUrl->
پايان بلاک ويرايش پست ارسالي </RB:Forum_Post_Edit>
کد آغازگر بلاک حذف پست ارسالي <RB:Forum_Post_Delete>
لينک حذف پست ارسالي <-PostDeleteUrl->
پايان بلاک حذف پست ارسالي </RB:Forum_Post_Delete>
کد آغازگر بلاک سايت نويسنده <RB:Forum_Author_Site>
لينک سايت نويسنده <-PostDeleteUrl->
پايان بلاک سايت نويسنده </RB:Forum_Author_Site>
کد آغازگر بلاک ارسال پيام براي نويسنده <RB:Forum_Author_Send_Message>
لينک ارسال پيام براي نويسنده <-MessageUrl->
پايان بلاک ارسال پيام براي نويسنده </RB:Forum_Author_Send_Message>
کد آغازگر بلاک نقل قول مطالب نويسنده <RB:Forum_Post_Replay>
لينک نقل قول مطالب نويسنده <-ReplayUrl->
پايان بلاک نقل قول مطالب نويسنده </RB:Forum_Post_Replay>
کد آغازگر بلاک تشکر از نويسنده بخواطر پست مربوطه <RB:Forum_Post_Thanks>
لينک تشکر از نويسنده بخواطر پست مربوطه <-ThanksId->
پايان بلاک تشکر از نويسنده بخواطر پست مربوطه </RB:Forum_Post_Thanks>
کد آغازگر بلاک گزارش تخلف پست مربوطه <RB:Forum_Post_Report>
لينک گزارش تخلف پست مربوطه <-ReportUrl->
پايان بلاک گزارش تخلف پست مربوطه </RB:Forum_Post_Report>
کد آغازگر بلاک اخطار به نويسنده <RB:Forum_Block_Warning>
لينک اخطار به نويسنده <-WarningUrl->
پايان بلاک اخطار به نويسنده </RB:Forum_Block_Warning>
بلاک تشکرهاي انجام شده از نويسنده
کد آغازگر بلاک تشکر از نويسنده بخواطر پست <RB:Forum_Post_List_Thanks>
تعداد کاربراني که از پست مربوطه تشکر کرده اند <-PostCountThanks->
نام کاربري نويسنده پست مربوطه پویا
جدا کننده نام کاربري تشکر کنندگان <ForumPostThanksChar: & >
ليست کاربراني که تشکر کرده اند <-ListUserThanks->
پايان بلاک تشکر از نويسنده بخواطر پست </RB:Forum_Post_List_Thanks>
پايان بلاک موضوع ارسال شده </RB:Forum_Post>
بلاک اطلاعات پاسخ دهنده به تايپيک
کد آغازگر بلاک پاسخ ها <RB:Forum_Answer>
نام کاربري ارسال کننده پاسخ <-AnswerAuthor->
لينک پروفايل ارسال کننده پاسخ <-AnswerAuthorLink->
بلاک آغازگر وضعيت آنلاين بودن نويسنده موضوع جاري <RB:Forum_Post_Author_On>
عکسي که مي خواهيد در موقع آنلاين بودن نويسنده نمايش داده شود در بين اين دو تگ قرار دهيد
بلاک پاياني وضعيت آنلاين بودن نويسنده موضوع جاري </RB:Forum_Post_Author_On>
بلاک آغازگر وضعيت آفلاين بودن نويسنده موضوع جاري <RB:Forum_Post_Author_Off>
عکسي که مي خواهيد در موقع آفلاين بودن نويسنده نمايش داده شود در بين اين دو تگ قرار دهيد
بلاک پاياني وضعيت آفلاين بودن نويسنده موضوع جاري </RB:Forum_Post_Author_Off>
نمايش آواتار ارسال کننده پاسخ <-AnswerAuthorAvator->
کد آغازگر بلاک نمايش سمت کاربري نويسنده <RB:Forum_Author_Ranking>
نمايش سمت کاربري نويسنده <-AuthorRanking->
پايان بلاک نمايش سمت کاربري نويسنده </RB:Forum_Author_Ranking>
کد آغازگر بلاک نمايش تعداد ارسالي هاي نويسنده <RB:Forum_Author_Ranking>
نمايش تعداد ارسالي هاي نويسنده <-CountPost->
پايان بلاک نمايش تعداد ارسالي هاي نويسنده </RB:Forum_Author_Ranking>
کد آغازگر بلاک نمايش تاريخ عضويت نويسنده <RB:Forum_Author_Register_Date>
نمايش تاريخ عضويت نويسنده <-RegisterDate->
پايان بلاک نمايش تاريخ عضويت نويسنده </RB:Forum_Author_Register_Date>
کد آغازگر بلاک نمايش محل زندگي نويسنده <RB:Forum_Author_Location>
نمايش محل زندگي نويسنده <-LifeLocation->
پايان بلاک نمايش محل زندگي نويسنده </RB:Forum_Author_Location>
کد آغازگر بلاک نمايش سن نويسنده <RB:Forum_Author_Age>
نمايش سن نويسنده <-AuthorAge->
پايان بلاک نمايش سن نويسنده </RB:Forum_Author_Age>
کد آغازگر بلاک نمايش وضعيت ياهوي نويسنده <RB:Forum_Author_Yahoo>
نمايش وضعيت ياهوي نويسنده <-AuthorYahoo->
پايان بلاک نمايش وضعيت ياهوي نويسنده </RB:Forum_Author_Yahoo>
کد آغازگر بلاک نمايش تعداد اخطارهاي دريافتي <RB:Forum_Author_Warning>
نمايش تعداد اخطارهاي دريافتي <-Warning->
پايان بلاک نمايش تعداد اخطارهاي دريافتي </RB:Forum_Author_Warning>
کد آغازگر بلاک نمايش تعداد تشکرهاي انجام شده <RB:Forum_Author_Count_Thanks>
نمايش تعداد تشکرهاي انجام شده <-CountThanks->
پايان بلاک نمايش تعداد تشکرهاي انجام شده </RB:Forum_Author_Count_Thanks>
کد آغازگر بلاک نمايش تشکرهاي نويسنده <RB:Forum_Author_Count_Thanks_You>
نمايش تشکرهاي نويسنده <-CountThanks->
پايان بلاک نمايش تشکرهاي نويسنده </RB:Forum_Author_Count_Thanks_You>
بلاک نمايش پاسخ ارسالي
عنوان پاسخ ارسالي <-AnswerTitle->
لينک پاسخ ارسالي <-AnswerUrl->
نمايش Id پاسخ مربوطه <-AnswerId->
کد آغازگر بلاک نمايش موضوع براي همه بازديدکنندگان <RB:Content_All>
نمايش موضوع براي همه بازديدکنندگان <-AnswerContent->
پايان بلاک نمايش موضوع براي همه بازديدکنندگان </RB:Content_All>
کد آغازگر بلاک نمايش موضوع براي اعضاي سايت <RB:Content_Member>
مي توانيد در بين اين دو تگ بنويسيد ... فقط براي اعضا نمايش داده مي شود ابتدا عضو و وارد شويد و بعد مطلب را مطالعه کنيد
پايان بلاک نمايش موضوع براي اعضاي سايت </RB:Content_Member>
کد آغازگر بلاک نمايش موضوع براي اعضاي ويژه <RB:Content_Vip>
مي توانيد در بين اين دو تگ بنويسيد ... فقط براي اعضا ويژه نمايش داده مي شود ابتدا 100 پست ارسال و کاربر ويژه شويد و بعد مجاز به خواندن اين پست مي شويد
پايان بلاک نمايش موضوع براي اعضاي ويژه </RB:Content_Vip>
کد آغازگر بلاک امضاي نويسنده <RB:Forum_Author_Emza>
امضاي نويسنده <-AuthorEmza->
پايان بلاک امضاي نويسنده </RB:Forum_Author_Emza>
تاريخ ارسال پاسخ <-AnswerDate->
کد آغازگر بلاک ويرايش پاسخ ارسالي <RB:Forum_Answer_Edit>
لينک ويرايش پاسخ ارسالي <-AnswerEditUrl->
پايان بلاک ويرايش پاسخ ارسالي </RB:Forum_Answer_Edit>
کد آغازگر بلاک حذف پاسخ ارسالي <RB:Forum_Answer_Delete>
لينک حذف پاسخ ارسالي <-AnswerDeleteUrl->
پايان بلاک حذف پاسخ ارسالي </RB:Forum_Answer_Delete>
کد آغازگر بلاک سايت نويسنده <RB:Forum_Author_Site>
لينک سايت نويسنده <-AuthorSite->
پايان بلاک سايت نويسنده </RB:Forum_Author_Site>
کد آغازگر بلاک ارسال پيام براي نويسنده <RB:Forum_Author_Send_Message>
لينک ارسال پيام براي نويسنده <-MessageUrl->
پايان بلاک ارسال پيام براي نويسنده </RB:Forum_Author_Send_Message>
کد آغازگر بلاک نقل قول مطالب نويسنده <RB:Forum_Answer_Quote>
لينک نقل قول مطالب نويسنده <-QuoteUrl->
پايان بلاک نقل قول مطالب نويسنده </RB:Forum_Answer_Quote>
کد آغازگر بلاک تشکر از نويسنده بخواطر پاسخ مربوطه <RB:Forum_Answer_Thanks>
لينک تشکر از نويسنده بخواطر پاسخ مربوطه <-ThanksId->
پايان بلاک تشکر از نويسنده بخواطر پاسخ مربوطه </RB:Forum_Answer_Thanks>
کد آغازگر بلاک گزارش تخلف پاسخ مربوطه <RB:Forum_Answer_Report>
لينک گزارش تخلف پاسخ مربوطه <-ReportUrl->
پايان بلاک گزارش تخلف پاسخ مربوطه </RB:Forum_Answer_Report>
کد آغازگر بلاک اخطار به نويسنده <RB:Forum_Block_Warning>
لينک اخطار به نويسنده <-WarningUrl->
پايان بلاک اخطار به نويسنده </RB:Forum_Block_Warning>
توضيح کد
تگ های قالب پروفایل
بلاک اخطارهای دریافتی کاربر
کد آغازگر بلاک اخطارهای کاربری <RB:Forum_List_Warning_Block>
کد آغاز گر چرخه اخطارهای کاربری <RB:Forum_List_Warning_Loop>
اخطارها [Warning_Reason]
تاریخ صدور اخطار [Warning_Date_Start]
تاریخ پایان اخطار [Warning_Date_End]
نام کاربری اخطار دهنده [Warning_Police]
نام کاربری اخطار گیرنده [Warning_User]
جزئیات اخطار /Forum/Delete/Warning/[Warning_Id]
یاداشتهای ارسالی [Warning_Note_Admin]
تعداد اخطارها [Warning_Points]
کد آغازگر بلاک دلیل لغو اخطار <RB:Warning_Note_Cancel>
نمایش دلیل لغو اخطار [Warning_Cancel]
پايان بلاک دلیل لغو اخطار </RB:Warning_Note_Cancel>
پایان چرخه اخطارهای کاربری </RB:Forum_List_Warning_Loop>
پايان بلاک اخطارهای کاربری </RB:Forum_List_Warning_Block>
بلاک اطلاعات کاربری پروفایل
کد آغازگر بلاک اطلاعات کاربری پروفایل <RB:Forum_Profile_Block>
نام کاربری فرد [UserName]
رتبه کاربری فرد [Rank]
تاریخ ثبت نام کاربر [Date_Register]
تاریخ تولد کاربر [Date_Birth]
وضعیت حضور کاربری [Status_On_Off]
لینک شخصی کاربر برای معرفی دیگران [Link_Register_User]
نمایش آواتار کاربر [Avatar]
نمایش آخرین ورود کاربر [Last_Login]
تعداد مطالب ارسالی های کاربر [Count_Post]
تعداد پاسخ های ارسالی کاربر [Count_Answer]
تعداد کل ارسالی های کاربر [Count_All]
تعداد تشکر شده ها [Count_Thanks]
تعداد تشکر کرده ها [Count_Thanks_You]
صفحه شخصی کاربر [Site]
شناسه یاهو [Yahoo]
بلاک لیست دوستان کاربر
کد آغازگر بلاک لیست دوستان کاربر <RB:Forum_List_Friend_Block>
کد آغازگر بلاک خالی بودن لیست دوستان کاربر <RB:Friend_None>
در بین این دو تگ هر جمله ای قرار دهید موقعی که لیست دوسستان کاربر خالی باشد نمایش داده می شود .
پايان بلاک خالی بودن لیست دوستان کاربر </RB:Friend_None>
کد آغاز گر چرخه لیست دوستان کاربر <RB:Forum_List_Friend_Loop>
آواتار دوستان [Friend_Avatar]
نام کاربری دوستان [Friend_UserName]
لینک پروفایل دوستان [Friend_Url]
پایان چرخه لیست دوستان کاربر </RB:Forum_List_Friend_Loop>
پايان بلاک لیست دوستان کاربر </RB:Forum_List_Friend_Block>
بلاک اطلاعات اضافی کاربر
جنسیت کاربر [Sex]
کد آغازگر بلاک عدم نمایش جنسیت <RB:Sex_None>
در بین این دو تگ هر چی قرار دهید در موقعی که کاربر نخواهد جنسیتش نمایش داده شود نمایش داده می شود
پايان بلاک عدم نمایش جنسیت </RB:Sex_None>
نمایش محل زندگی کاربر [City]
کد آغازگر بلاک عدم نمایش جنسیت <RB:City_None>
در بین این دو تگ هر چی قرار دهید در موقعی که کاربر نخواهد مکانش نمایش داده شود نمایش داده می شود
پايان بلاک عدم نمایش جنسیت </RB:City_None>
نمایش سن کاربر [Age]
وضعیت تاهل کاربر [Life]
کد آغازگر بلاک عدم نمایش جنسیت <RB:Life_None>
در بین این دو تگ هر چی قرار دهید در موقعی که کاربر نخواهد وضعیت تاهلش نمایش داده شود نمایش داده می شود
پايان بلاک عدم نمایش جنسیت </RB:Life_None>
نمایش امضای کاربری [UserName]
کد آغازگر بلاک عدم نمایش جنسیت <RB:Emza_None>
در بین این دو تگ هر چی قرار دهید بجای امضای کاربری وقتی که خالی باشد نمایش داده می شود
پايان بلاک عدم نمایش جنسیت </RB:Emza_None>
لینک اضافه کردن کاربر به عنوان دوست /Forum/Add/Friend/[UserName]
لینک ورود به آرشیو ارسالی های کاربر /Forum/List/Post/[UserName]
لینک ورود به آرشیو پاسخ های کاربر /Forum/List/Answer/[UserName]
بلاک لیست سیاه کاربر
کد آغازگر بلاک لیست سیاه <RB:Forum_List_Ignore_Block>
کد آغازگر بلاک عدم نمایش جنسیت <RB:Ignore_None>
در بین این دو تگ هر چی قرار دهید بجای لیست سیاه کاربر وقتی که خالی است نمایش داده می شود .
پايان بلاک عدم نمایش جنسیت </RB:Ignore_None>
کد آغازگر چرخه لیست سیاه کاربر <RB:Forum_List_Ignore_Loop>
نمایش آواتار فرد [Ignore_Avatar]
نام کاربری فرد [Ignore_UserName]
لینک پروفایل فرد [Ignore_Url]
پایان چرخه لیست سیاه کاربر </RB:Forum_List_Ignore_Loop>
پايان بلاک لیست سیاه </RB:Forum_List_Ignore_Block>
پايان بلاک اطلاعات کاربری پروفایل </RB:Forum_Profile_Block>